İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü ve bilincimizi geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürelebilir kalkınma ve kirliliğin önlemesi ilkelerini benimseriz.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; ekip arkadaşlarımızın sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.

Sektördeki ve dünyadaki en iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözzden geçirir ve bu alandaki performansımız ile Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.