Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim

Sürdürülebilirlik Odağımız

Enerjisa Üretim olarak sektörümüz ve spesifik faaliyet alanlarımızda değişim gerektiren noktaları zamanında tespit ediyor, daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirliği en öncelikli konularımızdan biri olarak görüyor ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamalarımızla mevcut yatırımlarımızı daha da sürdürülebilir hale getirmeye odaklanıyoruz. Bu vizyonumuz ile hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla kısa, orta ve uzun vadede hem enerji sektöründe hem de genel iş dünyasında öncü şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz.

Enerjisa Üretim’in etki alanının kuvvetli olduğu amaçlar Enerjisa Üretim’in etki alanında olan SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)'lar
1 İklim Değişikliği ve Çevre
7
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
13
İKLİM
EYLEMİ
14
SUDAKİ
YAŞAM
15
KARASAL
YAŞAM
17
AMAÇLAR İÇİN
ORTAKLIKLAR
2 Enerji Arz Güvenliği
7
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
9
SANAYİ,YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI
17
AMAÇLAR İÇİN
ORTAKLIKLAR
3 Çalışanlarımız
3
SAĞLIK VE
KALİTELİ YAŞAM
5
TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
8
TOPLUMSAL
DESTEKLER
17
AMAÇLAR İÇİN
ORTAKLIKLAR
4 Topluma Katkı
4
NİTELİKLİ
EĞİTİM
5
TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
8
TOPLUMSAL
DESTEKLER
15
KARASAL
YAŞAM
17
AMAÇLAR İÇİN
ORTAKLIKLAR
santral

Dünyanın tüm büyük şirketlerden
beklediği üzere, mümkün olan en kısa
sürede “net sıfır karbon” hedefine
ulaşmayı amaçlıyoruz.

santral

Yürüttüğümüz çevresel faaliyetler
kapsamında 2045 senesinde net
sıfır karbon hedefine ulaşmayı
hedefliyoruz.

santral

Operasyonel sürdürülebilirlik
projelerimizden toplumsal
dönüşüme odaklanan tüm sosyal
projelerimize kadar, sürdürülebilirlik
hedeflerimizi hayata geçirmek adına
çalışıyoruz.


Yenilenebilir Enerji

Hayatın devamlılığı ve sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz.

Toplumsal Gönüllülük

Sürdürülebilirlik yaklaşımımıza paralel olarak, yerel paydaşların karşılaşabileceği olumsuz sosyal ve çevresel etkileri gidermeyi ve bunun da ötesine geçerek bu bölgelerin ve toplumun refahına katkı yaratmayı hedeflemekteyiz. Sosyal Etki Analizi çalışması aracılığıyla, Enerjisa Üretim’in 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirdiği toplumsal yatırım ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin toplumdaki etkisini değerlendirdik. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Sürdürülebilir Bir Gelecek için İnsanın ve Dünyanın Sesi

Tüm dünyayı ilgilendiren iklim değişikliğine karşı mücadeleyi ve biyoçeşitliliğin korunmasını kritik alanlarımız olarak görüyoruz. Dünyanın sesini duyuyor, projelerimizin her adımında sürdürülebilirlik ilkemizi gözetmek için çalışıyoruz.

Attığımız tüm adımlarda önceliğimizi “insan” haline getirerek iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışan bağlılığı, etik ve yetenek yönetimi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Herkesin eşit ve mutlu hissettiği daha yeşil bir gelecek hedefi için iç ve dış paydaşlarımızla aktif olarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ortak aklı öncümüz haline getiriyor, faydalı fikirlerin tohumunu hep birlikte ekerek yeni sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz!

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Yeşil Yatırımlarımızda Toplumun, Çalışanlarımızın ve İhtiyaçlarımızın Etkisi

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında yenilenebilir enerji yatırımlarımızın, dijitalleşme ve inovasyonun taşıyıcı güç olduğunun farkındayız. Yatırımlarımızı küresel dönüşüm odağıyla birlikte toplumumuzun ve çalışanlarımızın ihtiyaçları ve iş modellerimizin devamlılığı çerçevesinde belirliyoruz. Bulunduğumuz bölgelerdeki yatırımlarımızı önce toplumsal ihtiyaç ve beklentiler, sonra ise önceliklerimiz ekseninde hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Yeşil Kökler Üzerinde El Birliğiyle Yükseliş: Her Fidan Bir Umut

Dünya genelindeki ormansızlaşma tehdidinin küresel iklim krizindeki etken rolünün farkındayız. Bu nedenle Enerjisa Üretim olarak 2020 yılında hayata geçirdiğimiz “Her Fidan Bir Umut” projesiyle her yıl yaşımızın 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gönüllülerimizin katkılarıyla, yeşil bir dünya üzerinde el birliğiyle yaşamak uğruna umutla çalışıyoruz. Bu umudu;

•   2021 yılında 250 bin,
•   2022 yılında 260 bin,
•   2023 yılında 270 binden fazla fidan dikerek yeşillendiriyoruz.

Böylece son 4 yılda 1 milyona yakın ağaç dikecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel bir gelecek için projemize ait Her Fidan Bir Umut adlı web sitemizi ziyaret ederek siz de kendiniz ya da sevdikleriniz adına fidan dikebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Yeşil ve Eşit Bir Dünya: Kadın Öğrencilere Eğitim Programlarımız

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanan Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin içerisinde “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması” ve “eşitsizliklerin azaltılması” maddeleri de yer alıyor. Enerjisa Üretim olarak hem ulusal hem de küresel alandaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vermek amacıyla kadın öğrencilerin iş hayatına hazırlamak için çalışıyoruz. Bunun için kadın öğrencilere yönelik eğitim programlarımızı hayata geçiriyoruz.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezinin akademik destekleriyle, kadın öğrenciler için düzenlediğimiz “Womentum” programı sayesinde her yıl Türkiye'nin dört bir yanından kadın öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek sağlıyoruz. Eğitimde sürdürülebilirlik, enerji sektörüne giriş, kişisel gelişim, finans ve dijital 101 gibi önemli alanlara değiniyoruz. “Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar Programı” ile de yeni mezun kadın mühendislerimize fırsat yaratarak, RES ( Rüzgar Enerji Santrali ) sahalarındaki kadın istihdamını artırmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Türkiye’nin Potansiyellerini Değerlendirdiğimiz Agrivoltaik Projemiz

Enerjisa Üretim öncülüğünde Türkiye’de de uygulanmaya başlayan agrivoltaik tarım, sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen önemli uygulamalardan biridir. Agrivoltaik uygulamalar, enerji üretimi ve tarım üretiminin eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilmesinin yanısıra özellikle gıda üretiminde de verimlilik ve kaynak kullanımına büyük etkisi vardır. Agrivoltaik tarım; iklim değişikliğinden kaynaklı olarak sıcaklık artışlarının etkisinin azaltılmasında güneş panellerinin yaratacağı gölgelemenin, sıcaklığın dengelenmesinde önemli bir araçtır. Bu sayede buharlaşma azalmakta ve bitkilerin verimi artmaktadır. Bununla birlikte, paneller ile sağlanan gölgelemenin etkisi ile su kullanımı da verimli bir şekilde yönetilebilmektedir. Bu durum özellikle sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde kuraklığın etkilerinin minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.

Komşuköy iş birliği ile tarımda yenilenebilir enerji kullanımına öncülük ettiğimiz bu uygulama, aynı birim metrekarede hem tarımsal faaliyetlerin hem de enerji üretiminin yapılabilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilir tarım ve enerji için özgün bir fırsat sunan agrivoltaik tarım projemizi ilerleyen yıllarda ülkemizin pek çok yerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar bize özellikle farklı iklim koşullarında gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarımızın sonuçlarına yönelik önemli bir know-how sağlayacak. Bu bilgiyi ise akademik bir düzlemde de paylaşmayı ve tüm paydaşlarımızın kullanımına açık bir hale getirmeyi planlıyoruz.

İlerleyen zamanda da Bandırma Güneş Enerjisi Santrali üssünde yapılacak diğer GES projelerinde de uygun olan sahalarda agrivoltaik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Biyolojik Döngüye Saygı: Bal Ormanı ve Arıcılık Çalışmalarımız

Sürdürülebilir bir geleceğin yolunun biyolojik çeşitliliği korumaktan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz Arıların Korunması ve Arıcılığın Geliştirilmesi projesi kapsamında, Kahramanmaraş Göksun ve Çanakkale Eceabat'ta “Bal Ormanları Yapımı” ile “Arı Yetiştiriciliği Eğitimi ve Hastalıklarıyla Toplu Mücadele” adlı projeler yürütüyoruz. Bu kapsamlı projelerle orman ekosisteminin gereksinimlerine ve biyoçeşitliliğin desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Yerel Çiftçilere ve Biyoçeşitliliğe Katkı Hedeflerimiz

Tufanbeyli Santrali ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yaptığımız protokol çerçevesinde kırsal konumlardaki dezavantajlı alanları avantajlı duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Tufanbeyli’deki yerel çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtımı yapıyor, ayrıca Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında da farklı çalışmalar yürütüyoruz. Enerjisa Üretim olarak sürdürülebilirliğin esas olduğu bir gelecek için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Üretim faaliyetlerimizde çevre dostu politikalar oluşturmak için özenle çaba gösteriyor, dahil olduğumuz tüm projelerde ulusal ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmayı kendimize amaç ediniyoruz!