ORGANİZASYONEL BAŞARI PLANI (OBP) SÜRECİ

Enerjisa Üretim’in sürdürülebilir geleceği için OBP olarak kısalttığımız, bir Organizasyonel Başarı Planı sürecimiz bulunmaktadır. Bu süreçte;

  • Organizasyonel yapı gözden geçirilir,
  • Uzman ve üzeri seviyede her bir çalışan özelinde kariyer planları yapılır ve potansiyel kodları belirlenir,
  • Yönetsel/kritik pozisyonlar için yedekleme planları yapılır.

(İK Portali’nde yöneticiler tarafından her çalışan için potansiyel değerlendirme formu doldurulur, yedekleme planı için öneriler yapılır ve çalışanların gelişim alanları belirlenir.)

PERFORMANS YÖNETİMİ VE GELİŞİMİ

Yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak ve iş hedeflerimize ulaşmak için, bireysel hedeflerini şirket hedefleri ile paralel belirlemen esas amaçtır.

Performans sürecinin çıktıları prim sistemi, kariyer yönetimi gibi diğer insan kaynakları süreçlerine girdi sağlar.

Performans Yönetim Süreci, temel olarak hedef belirleme sürekli performans ve yılsonu değerlendirmesinden oluşur.

Tüm aşamalarda sürecin yönetimi ve sistem girişleri için İK portali kullanılır, gerekli yönlendirmeler İK tarafından paylaşılır.

Şeffaf, iş birliğini destekleyen, esnek, açık ve sürekli geri bildirim ile beslenen bir performans yönetimi yaklaşımımız vardır. Kişilere tanımlanan hedef kartları ile her sene performans değerlendirmesi yapılır. Tüm çalışanlar hedeflerini tanımlayarak, yıl boyunca yapacakları check-in’ler ile hedeflerin durumlarını güncelleyebilir, ekip arkadaşları, yöneticileri veya birlikte çalıştığı kişilerden hedeflere özel geribildirim isteyerek/alarak çalıştığı konulardaki performansına dair objektif değerlendirmeleri alabilirler. Yılsonunda yapılacak değerlendirme ile tüm yılın performansı incelenerek süreç tamamlanır.

Power MBA

Power MBA, kariyerini enerji alanında sürdürmek isteyenlere uzmanlık alanlarını tanıma ve profesyonel liderlik bakış açısını geliştirmesi bakımından önemli bir gelişim şansı veriyor.

İnsan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımımız doğrultusunda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile başlattığımız programda; enerji piyasalarından üretim teknolojilerine, strateji ve finans boyutundan veri analitiğine ve enerjinin geleceğine kadar geniş bir yelpazede öğrenme içerikleri sunuyoruz.

Katılımcılar, enerji sektörüne dair güçlü bir perspektif kazanırken, aynı zamanda farklı bakış açılarını alanının uzmanlarından dinleme fırsatı yakalıyor.