Enerjisa Üretim olarak sürdürülebilirliği ülkemizde ve dünyamızda her alanı kapsaması gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı üretim faaliyetlerimizin tümünü etkileyen tedarik zincirimizin yönetimi ve işleyişinde de devam ettiriyoruz. Ham madde temininden tüketimi sonrası adımlara kadar tüm süreçler için sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaya öncelik veriyoruz. Sosyal, çevresel, kurumsal ve ekonomik kazanımlarımızı sürdürülebilir tedarik ilkelerimiz doğrultusunda hem toplumuzun hem de tedarikçilerimizin faydasını gözeterek şekillendiriyoruz.

Tedarikçi portalımıza erişmek için tıklayınız .

Tedarikçi portalımızın başvuru kılavuzuna erişmek için tıklayınız .

Döküman Adı Döküman Türü
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İlkeleri PDF
Satın Alma Politikası PDF
Procurement Policy PDF

Tedarikçi Portalımızla Sürdürülebilir ve Şeffaf Bir Tedarik Zinciri!

Tedarikçi Portalımız sayesinde siz değerli paydaşlarımız ile daha verimli iş birlikleri gerçekleştiriyor, tedarikçi adaylarımızın sistemimize katılabilmeleri için online başvuru yapma imkanı sunuyoruz. Etik ve sürdürülebilir değerlerle oluşturduğumuz sistemimizde her zamanki gibi insan, çevre ve tüm canlı ekosistemini önceliğimiz haline getiriyor, sürdürülebilir hedeflere en adil ve faydalı şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zincirimize Kayıt ve Katılım Süreçleri

Tedarikçi adaylarımıza gerekli dokümanları portalımıza yükleyerek kolaylıkla kayıt başvurusu yapma olanağı sunuyoruz. SAP üzerindeki tedarikçi kaydının aktifleşmesiyle birlikte kayıtlarımız otomatik olarak hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Tedarikçi adaylarımızın başvuru, kayıt ve tüm değerlendirme süreçlerinin Tedarikçi Portalı’mız üzerinden tamamlamasını önemsiyoruz . Değerlendirme sonuçları uygun görülen adaylar ise tedarikçilerimiz arasında yer alma imkanı buluyor.

Tedarikçimiz olan şirketler portalımız üzerinden duyuru, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerimize aktif katılım sağlayabiliyor. Böylece sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarımızı ve riskleri etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu sayede ise paydaşlarımızla birlikte tüm süreçlerde güçlü ilişkiler yaratıyor ve etkin iletişim kuruyoruz. Karşılıklı olarak paydaşlarımız ile birbirimizi geliştirme süreçlerine oldukça önem veriyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zincirimizin Kazanımları

Enerjisa Üretim olarak ülkemizde ve tüm dünyada önemli kurumların, kuruluşların ve hükümetlerin sürdürülebilir projelere yaptığı çağrıları yakından takip ediyoruz. Küresel iklim krizinin tehlike çanlarına sessiz kalmayan tüketicilerin sayısındaki artışla beraber, bu artışın tüketim alışkanlarına ve tercihlerine ne boyutta yansıdığını görebiliyoruz. Sürdürülebilirliğe gösterilen dikkatin tek aşamayla ya da tek projeyle sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesiyle, attığımız her adımda maksimum çevre ve sosyal bilinci ve faydayı gözetiyoruz. Etik ve uyum, çocuk işçi ve zorla çalıştırma gibi kırmızı çizgimiz olan konularda tedarik zincirimizi yakından takip ediyor ve denetimler gerçekleştiriyoruz.

Enerjisa Üretim olarak sürdürülebilir satın alma bakış açısı ile malzeme, hizmet ve iş ihtiyacını, sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağı olan sosyal, çevresel ve ekonomik dengeyi gözetecek şekilde karşılayan bir yapıya oturtuyoruz. Tedarik zinciri süreçlerimizde malzeme, hizmet ve iş ihtiyacını; tam yaşam döngüsü boyunca çevreye olumsuz etkileri en aza indirerek karşılayabiliyoruz. Çevreye olan etkilerin azaltılması ve sözleşmelerde toplum faydasının en üst seviyeye taşınmasını, sürdürülebilirliği önceliklendiren tedarikçi yönetimi ve iş birliğini, döngüsel ekonomi ve yaşam döngüsü değerinin arttırılmasını önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz ve şeffaflık ilkelerimiz ile ilerlediğimiz, orantılı ve adil karar veren satın alma süreçlerimizi destekleyen bir perspektif yaratıyoruz.

Sürdürülebilir tedarik zinciri ilkelerimiz, dijital süreçlerimiz ve bu yapılanma için hayata geçirdiğimiz tedarikçi portalımız sayesinde, kağıt tüketimini azaltıyor, tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlıyor, doğa için iyi bir adım atarak bilinçli paydaşlarımızın takdirini kazanıyoruz. Enerji verimliliği, karbon salımını azaltma, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz.

Enerjisa Üretim olarak “Daha güzel bir gelecek için enerji üretme” vizyonumuzda, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilirliği odak noktamızda tutarak üretmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte, ilk günden bu yana mükemmelliğin peşindeyiz!

Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Tedarikçi Portalımızla Sürdürülebilir ve Şeffaf Bir Tedarik Zinciri!

Tedarikçi Portalımız sayesinde sorunsuz iş birlikleri gerçekleştiriyoruz, tedarikçilerimizin üretim temin ve teslim aşamalarını takip etme, görüntüleme ve değerlendirme imkanı sunuyoruz. Etik ve sürdürülebilir değerlerle oluşturduğumuz sistemimizde her zamanki gibi “insan”ı önceliğimiz haline getiriyor, insani hedeflere en adil ve faydalı şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Sürdürülebilir Tedarik Zincirimize Kayıt ve Katılım Süreçleri

Tedarikçi adaylarımıza gerekli dokümanları portalımıza yükleyerek kolaylıkla kayıt başvurusu yapma olanağı sunuyoruz. SAP üzerindeki tedarikçi kaydının aktifleşmesiyle birlikte kayıtlar otomatik olarak hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Tedarikçi adaylarımızın başvuru, kayıt ve tüm değerlendirme süreçlerini Tedarikçi Portalı’mız üzerinden tamamlaması gerekiyor. Değerlendirme sonuçları uygun bulunan adaylar ise tedarikçilerimiz arasında yer alma imkanı buluyor.

Tedarikçimiz olan şirketler portalımız üzerinden duyuru, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerimize aktif katılım sağlayabiliyor. Böylece sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarımızı ve riskleri etkin bir şekilde yönetebiliyor, bu sayede ise paydaşlarımızla tüm süreçlerde güçlü ilişkiler yaratıyor ve faydalı iletişimler yürütüyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Sürdürülebilir Tedarik Zincirimizin Kazanımları

Enerjisa Üretim olarak ülkemizde ve tüm dünyada önemli kurumların, kuruluşların ve hükümetlerin sürdürülebilir projelere yaptığı çağrıları yakından takip ediyoruz. Küresel iklim krizinin tehlike çanlarına sessiz kalmayan tüketicilerin sayısındaki artışla beraber, bu artışın tüketim alışkanlarına ve tercihlerine nasıl bir boyutta yansıdığını görebiliyoruz. Sürdürülebilirliğe gösterilen dikkatin tek aşamayla ya da tek projeyle sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesiyle, lojistikte ilk adım olan ham maddenin tedarikinden ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda maksimum çevre bilinci ve faydayı gözetiyoruz.

Sürdürülebilir tedarik zincirimiz ve bu yapılanma için hayata geçirdiğimiz tedarikçi portalımız sayesinde, çevresel kirliliğin azalmasına katkı sağlıyor; doğa için iyi bir adım atarak bilinçli tüketicilerimizin takdirini kazanıyoruz. Sürdürülebilir tedarik zincirinin son adımı olan geri dönüşüm aşamasıyla ise hem ekonomik hem de yine çevresel olarak kâr elde ediyoruz.

Enerjisa Üretim olarak "Daha güzel bir gelecek için enerji üretme" vizyonumuzda, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilirliği odak noktamızda tutarak üretmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte, ilk günden bu yana mükemmelliğin peşindeyiz! Sürdürülebilir tedarik zincirimiz ve tedarikçi portalımız ise bu gayretimizin yansımalarından sadece biri. Çalışanlarımız ve iş birlikçilerimizle ilk günden bu yana hep “en iyi”nin yolundayız!