Enerji Üretim Stratejimiz | Enerjisa Üretim

Enerji Üretim Stratejimiz

Rüzgar Gülü

Yüzde 58 yerli ve yenilenebilir portföy

Rüzgar Gülü

12 Hidroelektrik Santrali

Toplam 1.353 MW kurulu güç

Rüzgar Gülü

8 Rüzgar Enerji Santrali

Toplam 397 MW kurulu güç

Rüzgar Gülü

2 Güneş Enerji Santrali

Toplam 9 MW kurulu güç.

Enerji Üretim Stratejimiz

Türkiye'nin öncü ve lider özel sektör üreticisi olarak yaklaşık 3792 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 43’ünü doğal gaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 12’sini yerli linyit, yüzde 8’ini rüzgar ve güneş santralleri oluşturuyor. Türkiye Kurulu gücü içerisindeki payımız yüzde 4’e, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payımız ise yüzde 5’e yükseldi.


Üretim alanında ülkemizin enerji ihtiyacını gözeterek, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyoruz. 2022'de 65 MW kurulu güce sahip Erciyes Rüzgar Enerji Santralimizi devreye aldık. 2024 sonuna kadar 150 MW hibrit güneş santrallerini devreye almayı hedefliyoruz. 1000 MW'lık YEKA-2 projesi yatırımlarımızın ise 2026'nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanmasını hedefliyoruz. Buradaki yatırımlarımızı ve toplam enerji üretimi içindeki paylarını artırmayı ve 5.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.


Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı esnek ve yüksek verimli üretim birimlerine, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yaygın şekilde değerlendirilmesine yönlendireceğiz.